HỆ TRUNG CẤP

Tiếng Anh (HỆ TRUNG CẤP)

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành

: Tiếng Anh

Trình độ đào tạo

: Trung cấp

Thời gian đào tạo

: 2 năm

I. Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức

- Có kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ tiếng Anh;

- Có kiến thức ở trình độ nâng cao về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) tiếng Anh cũng như tiếng Việt, đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh thương mại;

- Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết dịch, kỹ thuật dịch, mục đích, bản chất, phạm vi và nguyên tắc của công việc biên dịch, thông dịch;

- Có hiểu biết chung về văn hoá Việt Nam và một số nước nói tiếng Anh trên thế giới, kiến thức về giao thoa văn hoá trong môi trường giao tiếp, kinh doanh quốc tế;

- Có kiến thức tổng quan cần thiết về lĩnh vực thương mại, quản trị văn phòng;

2. Kỹ năng

- Đạt kỹ năng sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở  trình độ trung cấp tương đương chuẩn TOEIC 550 để phục vụ mục đích nghề nghiệp;

- Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp thương mại;

- Áp dụng kiến thức về lý thuyết dịch và kỹ thuật dịch để thực hiện các nhiệm vụ biên dịch, thông dịch, chủ yếu bao gồm:

- Biên dịch tài liệu ngắn đơn giản liên quan đến công tác hành chính văn

phòng và lĩnh vực thương mại: thư điện tử, biểu mẫu hành chính, chứng từ xuất nhập khẩu, thông tin sản phẩm, văn thư hành chính công ty, hồ sơ khách hàng, hồ sơ tài chính công ty;

- Thông dịch trong các tình huống giao tiếp xã hội thông thường và thương mại đơn giản: đàm thoại tại cơ quan, tin tức hàng ngày, họp nội bộ, gặp gỡ xã hội, hội chợ thương mại;

- Hỗ trợ các công việc hành chính và đối ngoại: thu xếp cuộc hẹn gặp, đón khách nước ngoài, giúp đỡ khách nước ngoài làm các công việc hành chính, hỗ trợ trong các sự kiện, buổi chiêu đãi có khách nước ngoài;

- Sử dụng thành thạo công cụ kỹ thuật, công nghệ và phương tiện truyền thông hiện đại phục vụ công việc chuyên môn và học tập;

- Có một số kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết các vấn đề đơn giản trong dịch thuật và giao tiếp, kỹ năng thích ứng với yêu cầu của công việc và của thị trường lao động và kỹ năng làm việc độc lập;

- Có kỹ năng học tập và tư duy khoa học để tiếp tục tự bồi dưỡng, trau dồi, nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ nghề hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

3. Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, học sinh trung cấp tiếng Anh thương mại làm việc tại các vị trí sau:

- Thư ký văn phòng;

- Tiếp tân khách sạn hoặc công ty;

- Nhân viên văn phòng;

- Nhân viên phòng hợp tác quốc tế;

- Nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ và thương mại

II. Cấu trúc chương trình

Nhóm môn học

Tín chỉ

1. Các môn học chung

10

2. Các môn học, mô đun đào tạo  bắt buộc

56

2.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

24

2.2 Các môn học, mô đun chuyên môn

34

2.3 Tên môn học, mô đun tự chọn

24

Tổng cộng

90

 

 

III. Tốt nghiệp

Khi Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ và chứng chỉ theo yêu cầu. Nhà trường tổ chức 2 đợt tốt nghiệp vào các tháng 5, 9 hàng năm.

 

XÉT TUYỂN NGAY
logo slogan