HỆ SƠ CẤP

Hàn điện

 

Ngành

: Hàn điện

Trình độ đào tạo

: Sơ cấp

Thời gian đào tạo

: 03 tháng

I. Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về ký hiệu quy ước mối hàn, vật liệu hàn, thiết bị hàn và kỹ thuật hàn điện.

+ Giải thích được các quy định an toàn khi hàn điện.

2. Kỹ năng

+ Chuẩn bị được vật liệu hàn, nhận biết được các loại que hàn, khí hàn dùng trong phương pháp hàn điện.

+ Tính toán được chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu, vị trí và kiểu liên kết hàn.

+ Hàn được các mối hàn ở các vị trí hàn bằng, hàn đứng, hàn ngang bằng các phương pháp SMAW, GTAW, GMAW.

3. Triển vọng nghề nghiệp:

   Sau khi Tốt nghiệp, được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Hàn và  cơ hội làm việc

- Tự mở cửa hàng kinh doanh trong lĩnh vực Hàn

- Làm việc trong các Công ty, Xí nghiệp hoặc ở các Khu công nghiệp lớn trong lĩnh vực Xây dựng, Điện tử hoặc sắt thép...

II. Cấu trúc chương trình

Nhóm môn học

Thời lượng

1. Số lượng môn học

05- 07 mô đun

2. Kiến thức, kỹ năng toàn khóa học         

392 giờ

2.1. Lý thuyết                                  

60 giờ

2.2. Thực hành, thực tập, thí nghiệm

300 giờ

2.3. Kiểm tra và thi kết thúc khóa học      

32 giờ

Thời gian khóa học:

 3 tháng

 

III. Tốt nghiệp

Học sinh được thi kết thúc khóa học và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Hàn sau khi đã hoàn thành và đạt yêu cầu các mô đun/ môn học.

XÉT TUYỂN NGAY
logo slogan