HỆ SƠ CẤP

Chế biến món ăn

I. Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chế biên món ăn, trình bày được quy trình chế biến các món ăn một cách thành thạo.

2. Kỹ năng

- Học viên có khả năng chế biến và trang trí các món ăn trong các nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống kinh doanh ẩm thực.

- Thực hiện các công việc với tác phong lao động chuyên nghiệp cần cù, siêng năng, nhanh nhẹn, chính xác.

- Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian: tốt

3. Triển vọng nghề nghiệp:

            Sau khi Tốt nghiệp, được cấp chứng chỉ sơ cấp Chế biến món ăn và  cơ hội làm việc tại các Khách sạn – nhà hàng hay ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

II. Cấu trúc chương trình

Nhóm môn học

Thời lượng

1. Số lượng môn học

05 mô đun

2. Kiến thức, kỹ năng toàn khóa học         

330 giờ

2.1. Lý thuyết                                  

75 giờ

2.2. Thực hành, thực tập, thí nghiệm

250 giờ

2.3. Kiểm tra                 

5 giờ

Thời gian khóa học:

 3 tháng

 

 

III. Tốt nghiệp

Học sinh được thi kết thúc khóa học sau khi đã hoàn thành và đạt yêu cầu các mô đun/ môn học.

XÉT TUYỂN NGAY
logo slogan