HỆ SƠ CẤP

Bán hàng siêu thị

 

Ngành

: Bán hàng siêu thị

Trình độ đào tạo

: Sơ cấp

Thời gian đào tạo

: 03 tháng

 

I. Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức

+ Trình bày được các vấn đề liên quan đến khởi sự kinh doanh tạp hóa;

+ Trình bày được một số đặc tính cơ bản của sản phẩm tạp hóa;

+ Hiểu được các kiến thức về an toàn phòng chống cháy, nổ;

+ Trình bày được các kiến thức về xúc tiến bán hàng.

2. Kỹ năng

+ Lập được kế hoạch kinh doanh phù hợp; ghi chép được chứng từ, hóa đơn;

+ Mua, bán, kiểm tra chất lượng, bảo quản, nhập, xuất kho và kiểm kê sản phẩm tạp hóa;

+ Sắp xếp, trưng bày hàng hóa đẹp mắt; Thực hiện được các hoạt động xúc tiến bán hàng;

+ Giao tiếp kinh doanh tốt;

+ Tính toán, đánh giá được chi phí, doanh thu, lợi nhuận kinh doanh và xử lý được công nợ.

- Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian: tốt

3. Triển vọng nghề nghiệp:

   Sau khi Tốt nghiệp, được cấp chứng chỉ sơ cấp Bán hàng siêu thị và  cơ hội làm việc

- Tự kinh doanh tạp hóa hay sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh với vị trí công việc như:

- Làm việc trong các siêu thị hoặc các Trung tâm thương mại

- Có thể học tiếp tục cao lên ở trình độ trung cấp, cao đẳng.

II. Cấu trúc chương trình

Nhóm môn học

Thời lượng

1. Số lượng môn học

05- 07 mô đun

2. Kiến thức, kỹ năng toàn khóa học         

400 giờ

2.1. Lý thuyết                                  

112 giờ

2.2. Thực hành, thực tập, thí nghiệm

269 giờ

2.3. Kiểm tra và thi kết thúc khóa học      

19 giờ

Thời gian khóa học:

 3 tháng

 

III. Tốt nghiệp

Học sinh được thi kết thúc khóa học sau khi đã hoàn thành và đạt yêu cầu các mô đun/ môn học.

XÉT TUYỂN NGAY
logo slogan