HỆ CAO ĐẲNG

Quản trị doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

 
Tên nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
 
Mã nghề: 50340402;
 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề;
 
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;
 
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.
 
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
 
Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Quản Trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có khả năng kết hợp kiến thức học thuật, phương pháp quản trị kinh doanh và kỹ năng đã được đào tạo để đáp ứng được các vị tríNhân viên kinh doanh hoặc Quản lý cấp trung theo yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
Một cách cụ thể, mục tiêu chuyên môn của ngành bao gồm:
 
– Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh trên cơ sở lý thuyết và thực tế trong môi trường kinh doanh năng động để sinh viên tốt nghiệp có thể áp dụng trực tiếp vào công việc kinh doanh và quản lý kinh doanh.
 
– Hướng chương trình đào tạo theo chiều sâu về kỹ thuật thương mại giúp sinh viên hội nhập nhanh vào việc kinh doanh và quản lý kinh doanh về thương mại và marketing. Ngoài ra, chương trình được xây dựng theo hướng giúp cho sinh viên dễ dàng liên thông với các chương trình đại học sau này.
 
– Đáp ứng nhu cầu về ngoại ngữ, công nghệ thông tin của một doanh nhân thông qua việc gia tăng hàm lượng tiếng Anh không chỉ trong các môn học ngoại ngữ mà cả trong các môn học chuyên ngành và áp dụng các công cụ thống kê, toán học và mạng Internet vào kinh doanh
 
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở trong nhiều lĩnh vực:
 
(1) Kinh doanh và quản lý kinh doanh cấp trung ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
(2) Marketing và quảng cáo.
 
(3) Quản lý dự án vừa và nhỏ.
 
2. KỸ NĂNG:
 
+ Kỹ năng nhận diện, phân tích, suy luận và tổng hợp vấn đề và xử lý vấn đề một cách logic
 
+ Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm và quản lý nhóm hiệu quả
 
+ Kỹ năng bán hàng và Quản trị bán hàng

3.KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ:

Hoạt động đào tạo

Đơn vị tính

Hệ tuyển THPT

Hệ tuyển THCS

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4) (5)
1. Học

Tiết

2,800

   
2. Sinh hoạt công dân

Buổi

5 (1 tuần)

   
3. Thi

Tuần

10

   
3.1. Thi học kỳ  

7

   
3.2 .Thi tốt nghiệp  

3

   
4. Thực tập

Tuần

27

   
4.1. Thực tập môn học  

12

   
4.2 .Thực tập tốt nghiệp  

15

   
5. Hoạt động ngoại khoá

Tuần

3

   
6. Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ

Tuần

21

   
7. Lao động công ích

Tuần

3

   
8. Dự trữ

Tuần

4

   
Tổng cộng

Tuần

156

   

4. CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Thời gian học các môn chung bắt buộc: 660h

Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3095h

+ Tổng thời gian học bắt buộc: 2725h

+ Tổng thời gian tự học: 1115h

+ Thời gian học lý thuyết: 1265h

+ Thời gian học thực hành: 2510h

5. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THEO HỌC KỲ:


STT

Mã MH

Tên Môn Học

Thời gian của môn học, môdun (h)

Thời gian đào tạo

Trong đó

Tổng số
GVHD

Tổng số

HK
I

HK
II

HK III

HK IV

HK V

HK VI

LT

TH

GVHD

SVTH

GVHD

SVTH

I.

Khối kiến thức chung.

540

0

 

540

           

01

CCS01 Chính trị

90

     

90

90

           

02

CCS02 Pháp luật

30

     

30

30

           

03

CCS03 Giáo dục thể chất

60

     

60

60

           

04

CCS04 Giáo dục quốc phòng

75

     

75

75

           

05

CCS05 Anh văn 1

60

     

60

60

           

06

CCS06 Anh văn 2

60

     

60

60

           

07

CCS07 Anh văn 3

90

     

90

90

           

08

CCS08 Tin học căn bản

75

     

75

75

           

9

CCS09 Tin học văn phòng

25

 

50

15

75

90

 

90

       

II.

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ

385

175

275

285

 

1120

           

10

CQT01 Pháp Luật Doanh nghiệp

30

15

15

20

45

80

 

80

       

12

CQT02 Toán kinh tế

45

 

15

30

60

90

90

         

12

CQT03 Kinh tế học

45

25

45

30

90

145

145

         

13

CQT04 Quản trị học

45

25

15

30

60

115

 

115

       

14

CQT05 Marketing căn bản

30

20

15

25

45

90

 

90

       

15

CQT06 Thống kê Doanh nghiệp

30

15

30

20

60

95

   

95

     

16

CQT07 Thuế

15

15

15

20

30

65

 

65

       

17

CQT08 Lý thuyết Kế toán

45

15

15

25

60

100

 

100

       

18

CQT09 Lý thuyết Tài chính – tiền tệ

30

15

30

25

60

100

 

100

       

19

CQT10 Kinh doanh quốc tế

30

15

15

25

45

85

     

85

   

20

CQT11 Soạn thảo văn bản

15

15

15

20

30

65

     

65

   

III.

KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

315

195

315

275

 

1100

           

21

CQT12 Quản trị nhân sự

30

15

30

25

60

100

   

100

     

22

CQT13 Quản trị chất lượng

30

15

30

25

60

100

   

100

     

23

CQT14 Nghiên cứu Marketing

30

20

30

20

60

100

   

100

     

24

CQT15 Quản trị Tài chính Doanh nghiệp

45

20

15

25

60

105

           

25

CQT16 Quản trị sản xuất & Tác nghiệp

30

20

30

25

60

105

           

26

CQT17 Lập và phân tích dự án

30

20

30

25

60

105

           

27

CQT18 Nghiệp vụ ngoại thương

30

20

15

30

45

95

           

28

CQT19 Lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh

30

30

90

45

120

195

           

29

CQT20 Thị trường chứng khoán

30

15

30

25

60

100

           

30

CQT21 Quản trị chuỗi cung ứng

30

20

15

30

45

95

           

IV.

THỰC HÀNH KỸ NĂNG NGHỀ QTKD

60

40

120

55

 

275

           

31

CQT22 Kỹ năng Bán hàng
và Quản trị bán hàng

30

20

90

25

120

165

           

32

CQT23 Kỹ năng Giao tiếp
và Đàm phán trong KD

30

20

30

30

60

110

           

V.

V. KHỐI KIẾN THỨC BỖ TRỢ

45

25

60

40

 

170

           

34

CQT24 Kỹ năng quảng cáo và
quan hệ công chúng

30

15

30

20

60

95

           

35

CQT25 Hệ thống thông tin quản lý

15

10

30

20

45

75

           

33

CQT26 Chuyên đề Kỹ năng mềm(Soft skills)

30

20

30

20

60

100

           

VI.

TỐT NGHIỆP    

550

   

550

           

36

CQT27 Thực tập tốt nghiệp

0

 

550

 

550

550

           
    Thi tốt nghiệp        

0

0

           
    – Chính Trị        

0

0

           
  – Quản trị học        

0

0

           
  – Đề án Dự án Kinh doanh        

0

0

           
TỔNG CỘNG        

2725

3855

       

 

XÉT TUYỂN NGAY
logo slogan